Add new testimonial 

ilumi labs ltd

Ehud 80
Kfar Haoranim Israel , 7313400
+972532242408
amirh@ilumilabs.com
https://ilumilabs.com/

סוזן 38

"אני מרצה באוניברסיטה וחשוב לי להראות טוב בפני הסטודנטים. לפעמים יוצאים לי כמה פצעונים ואני לא ממש מצליחה להסתיר אותם עם איפור. בפעם האחרונה שזה קרה קניתי את הקרם והשתמשתי בו בצהרים ולפני השינה. בבוקר הפצעונים נעלמן כמעט לחלוטין ולא היתה בעיה להסתיר עם איפור. לאחר יומיים נוספים הם נעלמו לחלוטין. "